Skip to content

Algemene voorwaarden

LEVERING- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR EVENEMENTEN, RONDLEIDINGEN EN VERGADERFACILITEITEN IN WORLD HORTI CENTER 
Op de aangegane overeenkomsten zijn de leverings- en annulerings-voorwaarden voor evenementen, rondleidingen en vergaderfaciliteiten van World Horti Center van toepassing. 


UITVOERING, FACTUUR- EN ADRESGEGEVENS 
De uitvoering van rondleidingen, evenementen en verhuur van vergaderfaciliteiten in World Horti Center is in handen van WHC Expo BV,
KvK-nr. 64355055,
BTW-nr. NL8556.30.000,
Bankrekeningnr. NL91RABO0307539342.
Adres: WHC Expo BV, Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk. 


BEVESTIGING VAN BOEKING 
Een reservering wordt definitief geboekt bij ontvangst van bevestiging door de klant, hetzij in de vorm van een ondertekende offerte, hetzij door een schriftelijke bevestiging van de klant via e-mail aan events@worldhorticenter.nl, hetzij telefonisch, waarna de afdeling Events per e-mail aan de klant bevestigt. 


ANNULERING 
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de bijeenkomst of rondleiding zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 

• Minder dan 7 dagen voor de gereserveerde datum: 100% van het offertebedrag 

• Minder dan 14 dagen voor de gereserveerde datum: 75% van het offertebedrag 

• Minder dan 21 dagen voor de gereserveerde datum: 50% van het offertebedrag 

• Minder dan 30 dagen voor de gereserveerde datum: 25% van het offertebedrag 

Mocht het evenement in verband met een pandemie niet doorgaan, dan kunt u het kosteloos omboeken naar een andere datum. 

 

AANSPRAKELIJKHEID EN ANNULERING VAN DIENSTEN VAN DERDEN EN TOELEVERANCIERS 
In geval van annulering door de klant van een dienst die door WHC Expo BV bij een derde partij is ingekocht, prevaleren de annuleringsvoorwaarden van de toeleverancier. WHC Expo BV wijst elke aansprakelijkheid af voor het in gebreke blijven van derde partijen en toeleveranciers. 


AANPASSING VAN RESERVERINGEN 
Aanbod van vergaderfaciliteiten, cateringarrangementen, rondleiders en overige faciliteiten voor een bezoek aan World Horti Center wordt afgestemd op de opgave en wensen van de klant. Aanpassing van de technische faciliteiten en extern ingehuurde materialen is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor uw bezoek. Voor het cateringarrangement, aantal bezoekers en ruimtegebruik geldt dat u tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan uw reservering uw wensen kunt wijzigen. 


OPTIE OP DATUM 
Een optie op een evenement, zaal, vergaderruimte of rondleiding wordt maximaal 30 dagen vastgehouden en vervalt automatisch zonder tegenbericht. Wanneer een andere partij interesse toont in dezelfde optie wordt er contact opgenomen met de eerste partij. 


NACALCULATIE EN MEERWERK 
Meerwerk en meerverbruik wordt op basis van nacalculatie doorberekend. Indien uw evenement uitloopt ten opzichte van het bevestigde werkplan, wordt per personeelslid per uur een tarief van €75 gefactureerd. 


PRIVACY / GEGEVENSBEHEER 
Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van World Horti Center. Wij dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens conform de algemene verordening gegevensbescherming (avg). Uw gegevens worden niet aan derden en partijen buiten World Horti Center verstrekt. 


BETALINGSCONDITIE 
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. 


AANSPRAKELIJKHEID 
De locatie is niet aansprakelijk voor ongevallen in en om het gebouw, alsmede voor schade en/of diefstal aan of van materialen van de opdrachtgever of de gast. 

De locatie is niet aansprakelijk voor het op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van de locatie te wijten is. Onder overmacht worden belemmerende omstandigheden verstaan, zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigering vergunningen van de (lokale) overheid, oproer, mobilisatie, oorlog en terreur. 


SCHADE 
In geval van schade meldt de opdrachtgever of de gast dit direct aan de locatie. 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele directe of indirecte schade aan of in de locatie die voortvloeit uit zijn werkzaamheden of aanwezigheid op de locatie (of door aanverwante of ingehuurde personen) en draagt zorg voor de afhandeling van een schadegeval, met diens verzekeraar.